Τράπεζα Πειραιώς: Βασικός μέτοχος με 18,6%, μετά την ΑΜΚ, ο John Paulson

Ο John Paulson
Ο John Paulson SETH WENIG / ASSOCIATED PRESS

Μετά την ΑΜΚ το ποσοστό του ΤΧΣ θα κυμαίνεται μεταξύ 27% και 33% από 61,34%, του Paulson θα εκτοξευτεί σε 18,62% από 4,61%, ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα κατέχει το 2,90% και το Helikon Investment 5,22%.

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 23 Απριλίου η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, με το Paulson & Co. Inc του John Paulson να συμμετέχει με 265 εκατ. ευρώ και να καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος με 18,62%.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω Συνδυασμένης Προσφοράς της Πειραιώς Financial Holdings, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών (Book Building) στο εξωτερικό και, ταυτόχρονα, με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Το ύψος της ΑΜΚ θα κινηθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, θα εκδοθούν 1,2 δισ. μετοχές, με εύρος διάθεσης μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και, όπως αποφασίστηκε, θα κατανεμηθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς,

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και άλλους θεσμικούς επενδυτές, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Ποσοστό τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των νέων μετοχών) και τουλάχιστον 85% των νέων μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των νέων μετοχών) θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

Η τιμή και η κατανομή της Αύξησης Κεφαλαίου

Η τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών, θα αποτελέσει και την τελική τιμή διάθεση για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1 ευρώ και ανώτερη από 1,15 ευρώ), αναμένεται να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του συγκεκριμένου Εύρους Τιμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και των γενικών συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς. Η τιμή αυτή θα είναι κοινή στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης.

Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Οι νέες μετοχικές ισορροπίες

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτήθηκε αργά το βράδυ, οι cornerstone investors έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, το Paulson & Co. Inc του John Paulson (σήμερα κατέχει ποσοστό 4,61%) θα συμμετέχει στην αύξηση με 265 εκατ. ευρώ, το Helikon Investments Limited με 75 εκατ. ευρώ, ενώ στα 40 εκατ. ευρώ θα είναι η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη (σήμερα κατέχει 3,04% του μετοχικού κεφαλαίου). Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εάν ανέλθει στο ανώτατο εύρος, το Paulson & Co. Inc θα κατέχει ποσοστό 18,62%, το Helikon Investments Limited 5,22% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90%. Όλοι οι cornerstore investors δεσμεύονται με lock-up περίοδο 90 ημερών.

Αναφορικά με το ποσοστό του ΤΧΣ, θα διατηρήσει πέριξ του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι περίπου το ποσοστό αυτό κατείχε το ΤΧΣ και πριν την μετατροπή των Coco’s.

Το χρονοδιάγραμμα και η στρατηγική

Η διάρκεια της συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με βιβλίο προσφορών και δημόσια προσφορά αποκλειστικά στην Ελλάδα) θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 23η Απριλίου. Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών, η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και, εάν δεν αλλάξει ο προγραμματισμός, στις 7 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Η διοίκηση της Πειραιώς σημειώνει πως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο:

  • να επιταχύνει την εκτέλεση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ, επιτρέποντάς του να απορροφήσει καλύτερα τις αναμενόμενες απώλειες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις ΜΕΑ σύμφωνα με αυτό το σχέδιο και διασφαλίζοντας μια επαρκή κεφαλαιακή θέση και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην εκτέλεση του Σχεδίου Μετασχηματισμού προς ένα καθαρό, de-risked και ιδιαίτερα κερδοφόρο Όμιλο.
  • να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση και να διευρύνει τη σύνθεση των μετόχων της εταιρείας, αυξάνοντας την ιδιωτική συμμετοχή και την ποικιλομορφία στη βάση των μετόχων της.
  • να ενισχύσει την εικόνα και τη φήμη του, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρέους να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας μέσω πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται πως η ΑΜΚ της Πειραιώς συνιστά βασικό μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021, το οποίο, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης NPEs, επιτρέποντας στον Όμιλο να απορροφήσει τις αναμενόμενες ζημίες που θα προκύψουν από τις πωλήσεις NPEs σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης NPEs διασφαλίζοντας επαρκή κεφαλαιακή θέση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιώτες επενδυτές

Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας τους, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφονται, ή αν οποιοσδήποτε αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμών. Η αξία της συμμετοχής για αυτούς τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές.

Η έκθεση του Δ.Σ της Πειραιώς

Σύμφωνα με την έκθεση του δ.σ. της Πειραιώς Holding, η Πειραιώς, "με στόχο να καθορίσει το εύρος τιμών της αύξησης, διεξήγαγε επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επικροτώντας τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου (Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, Σχέδιο Μετασχηματισμού). Σημειώνεται ότι η κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις υπέδειξε ως αναμενόμενο πολλαπλασιαστή χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) επίπεδο χαμηλότερο του 0.3x. Επιπροσθέτως, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο πλαίσιο των συναντήσεων με τη διοίκηση επεσήμαναν, ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής πρότασης του Ομίλου προς την επενδυτική κοινότητα”.

Οι επενδυτές που ήταν μέτοχοι την 19η Απριλίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά το reverse split και πάρουν μέρος στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με τους όρους που αποφασίστηκαν η προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings) στις 19 Απριλίου. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά (book building), εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

Στην αιτιολόγηση αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφέρεται ότι ο αποκλεισμός αυτός "με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, ως δικαιολογημένος και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ. Τα σημαντικά οφέλη που δικαιολογούν τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έχουν ως εξής:

  • θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενεργήσει γρήγορα για την εφαρμογή του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επιταχύνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες για την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία
  • θα επιτρέψει στην εταιρεία να συγκεντρώσει σημαντικό όγκο χρηματοοικονομικών πόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους υλοποίησης μέσω της χαμηλότερης έκθεσης της συναλλαγής σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συνεπεία της πανδημίας COVID-19∙
  • θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών βάσει διαδικασιών και πρακτικών που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται διεθνώς και εγχώρια, όπως η διαδικασία βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση με διαφανή, γρήγορο και ανταγωνιστικό τρόπο, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή
  • θα μετριάσει την επίδραση στις συναλλαγές των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά την περίοδο της Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση παροχής δικαιωμάτων προτίμησης ∙ και
  • θα διευκολύνει τη διεύρυνση της ιδιωτικής βάσης των μετόχων της εταιρείας και την επακόλουθη βελτίωση διασποράς και εμπορευσιμότητάς της.

Ωστόσο, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι "Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές") θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη Διεθνή Προσφορά.”

Όλες οι λεπτομέρειες για την αύξηση και για τη συμμετοχή παλαιών και νέων μετοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι δημοσίως διαθέσιμο από την Τράπεζα και τις αρμόδιες εποπτικές και χρηματιστηριακές αρχές.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζες, Επενδύσεις
SHARE:

24Media Network