Βασίλης Ψάλτης: Στα ‎5 δισ. οι νέες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank το 2020

Βασίλης Ψάλτης: Στα ‎5 δισ. οι νέες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank το 2020
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Β. Ψάλτης Eurokinissi

Ποιοι είναι οι 4 άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού 2020 – 2022 της Alpha Bank. Το μήνυμα της διοίκησης στου μετόχους κατά την διάρκεια της συνέλευσης.

Την εκτίμησή του ότι οι νέες χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank προς την οικονομία θα ανέλθουν για την τρέχουσα χρήση στα 5 δις. ευρώ εξέφρασε πριν από λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Β. Ψάλτης.

Απευθυνόμενος προς του μετόχους κατά την διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι από την αρχή του έτους διοχετεύσαμε 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία. Πετύχαμε, πρόσθεσε, να είμαστε η τράπεζα που χορήγησε το μεγαλύτερο όγκο δανείων από το ΤΕΠΙΧ, ενώ έχουμε προχωρήσει σε αναστολές 4,8 δισ. ευρώ το α εξάμηνο του 2020.

«H δυνατότητα που έχουμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία στην παρούσα φάση πηγάζει από την καλή πορεία των μεγεθών και από τα επιτεύγματά μας κατά το 2019», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank και υπενθύμισε ότι το προηγούμενο έτος σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας, συνεχίστηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, βελτιώθηκε η ρευστότητα, ενώ διατηρήθηκε η ανοδική πορεία της κερδοφορίας και η υλοποίηση δράσεων για την περιστολή του κόστους.

Στα 140 χρόνια της ιστορίας της η Alpha Bank στέκεται στο πλευρό των πελατών της το ίδιο θα πράξει και τώρα τόνισε ο κ. Ψάλτης και διευκρίνισε ότι η ορατότητα πάντως παραμένει περιορισμένη για τα μακροοικονομικά μεγέθη, για την πορεία των επιχειρήσεων και για τη δυναμική της αγοράς. Προτεραιότητά μας υπήρξε η απρόσκοπτη λειτουργία, η υποστήριξη των πελατών μας και της οικονομίας όπως επίσης και η ασφάλεια πελατών και προσωπικού.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2020 – 2022

Παράλληλα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου διαβεβαίωσε τους Μετόχους για την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να διατηρήσει ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που θέτει η υγειονομική και οικονομική κρίση. Ο κ. Ψάλτης επανεπιβεβαίωσε τους τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022:

Πρώτον, την αποφασιστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αλλά και την επανεκκίνηση του Προγράμματος Τιτλοποίησης ΜΕΑ Galaxy, ύψους Ευρώ 10,6 δισ., μίας από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. «Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπενθύμισε επίσης ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την πώληση του Neptune, ενός χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., «εισάγοντας νέα αρχιτεκτονική σε τέτοιου είδους συναλλαγές».

Δεύτερον, την προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών της Τράπεζας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. «Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην εθνική προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας. Όμως οφείλουμε παράλληλα να στρέψουμε το βλέμμα στο Αύριο. Στην Alpha Bank, θεωρούμε αποστολή μας να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να βάλουμε ως προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών».

Τρίτον, τη μεθοδική υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού γύρω από 20 μεγάλες δράσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Transformation Office, ενώ η ψηφιακή agenda παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων, με σειρά παρεμβάσεων για βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Πελάτη.

Τέταρτον, τη διαρκή ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Η αύξηση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης των μελών της Διοικητικής Ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Εποπτικών Αρχών, και η προσαρμογή των καταστατικών εγγράφων και εσωτερικών διαδικασιών στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Υπογράμμισε ότι στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η «διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάδειξης του ταλέντου και ανταπόδοσης προς το Προσωπικό, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στοχοθεσίας και επιμέτρησης της απόδοσης».

Ο νέος ρόλος των τραπεζών

«Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της απορροφητικότητας, σε σχέση με το παρελθόν, αναλαμβάνοντας τη συγχρηματοδότηση έργων και την ενίσχυση του νέου οικοσυστήματος που θα κινητοποιήσει κεφάλαια προς επένδυση», τόνισε ο κ. Ψάλτης και επεσήμανε ότι «οι τράπεζες εμπλέκονται ως μηχανισμός βέλτιστης κατανομής των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας, αλλά και ως αρωγός και σύμβουλος στη διαχείριση και στην απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την επόμενη δεκαετία, που αγγίζουν τα Ευρώ 70 δισ., καθώς στους πόρους του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προστέθηκαν και επιπλέον Ευρώ 32 δισ., μετά και την πρόσφατη συμφωνία των ηγετών της Ευρώπης για το νέο Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο CEO σημείωσε ότι «αυτοί οι πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, για να πετύχουμε μία συνολική επανεκκίνηση ως Οικονομία, δίνοντας έμφαση στις δράσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει την προσοχή της, δηλαδή στην πράσινη οικονομία, στην έξυπνη οικονομία και στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη».

«Στόχος όλων πρέπει να είναι ένας νέος “ενάρετος κύκλος” επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, νέων θέσεων εργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη χώρα. Eμείς στην Alpha Bank φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως πόλος επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού – και ήδη έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε κάποιους».

Β. Ράπανος: «Η Alpha Bank πρωτοστατεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας»

Την εκτίμηση ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης ύφεσης και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, διατύπωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Θ. Ράπανος, κατά τη σημερινή ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Προκειμένου η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank τόνισε ότι «δεν αρκεί η διαχείριση της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηριχτεί και η πλευρά της προσφοράς, με ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας». Ενόψει της σημαντικής εισροής πόρων από την Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή τη σημαντική ευκαιρία, τόνισε. «Η διαχείριση αυτών των πόρων οφείλει να υπερβεί τις παθογένειες στο πεδίο της απορρόφησης, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου».

Αναφερόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τόνισε ότι «ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας», ενώ χαρακτήρισε το τραπεζικό σύστημα «αιμοδότη όλων των επενδυτικών ευκαιριών» και υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας δυναμικής και συνετής πιστωτικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απορρόφησής τους. Σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση, οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν αποτελεσματικά τα κεφάλαια των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, και παράλληλα να χορηγήσουν δάνεια στην πραγματική οικονομία, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης που επέφερε η νέα κρίση στην ελληνική οικονομία».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα