Εξετάζεται διεύρυνση του μέτρου των παγίων για εποχικές επιχειρήσεις – Ποια άλλα προγράμματα ετοιμάζονται

Εξετάζεται διεύρυνση του μέτρου των παγίων για εποχικές επιχειρήσεις – Ποια άλλα προγράμματα ετοιμάζονται
Κλειστό μαγαζί, κατά τη διάρκεια του lockdown, στο κέντρο της Αθήνας ⓒ 2021 Petros Giannakouris/Associated Press

Τα επόμενα στοχευμένα προγράμματα έχουν τεθεί επί τάπητος ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που ξεκινούν σταδιακά, ήδη από τον Απρίλιο να μπαίνουν σε μια σχετική κανονικότητα.

Σε λίγες εβδομάδες, εντός Ιουνίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myBusinessSupport» για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Εν τω μεταξύ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το πώς θα καταστεί το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό ώστε να συμπεριλάβει κατά το δυνατό όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν πιέσεων και της αγοράς, εξετάζεται να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικό προσωπικό, δηλαδή τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης κτλ

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της επιδότησης παγίων των επιχειρήσεων με εργαζομένους αφορά πιστωτικά σημειώματα που μπορεί να χρησιμοποιηθουν για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, παράλληλα, ότι την αντιστάθμιση των ζημιών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας με φόρους επί των κερδών που κατέβαλαν σε προηγούμενη χρήση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Όπως είπε ο αρμόδιος επίτροπος για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι είναι ζωτικής σημασίας το μέτρο για τις επιχειρήσεις και κυρίως, όπως είπε, τις ΜμΕ που επλήγησαν από την πανδημία το 2020 και το 2021. Ειδικότερα, η Επιτροπή σε σύσταση που εξέδωσε σχετικά με τη μεταχείριση των ζημιών σε εγχώριο επίπεδο, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

Πάντως σε σχέση με το ήδη ανακοινωμένο μέτρο των παγίων,, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

 • Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 • Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
 • Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
 • Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, ενώ το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

 • παροχές σε εργαζόμενους,
 • ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
 • ενέργεια,
 • ύδρευση,
 • τηλεπικοινωνίες,
 • ενοίκια,
 • λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
 • χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες, ουσιαστικά, που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, ενώ ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
 • Τέλος, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει πρώτα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις (η υποβολή τους αναμένεται θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα) ώστε να τρέψει η διαδικασία.

Έτσι το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τα δεδομένα εκείνα ώστε να δει πόσοι ενδιαφέρονται, πόσες είναι οι προς κάλυψη δαπάνες, κι έτσι θα μπορέσει να καθορίσει στη σχετική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί το τελικό ποσοστό επιδότησης επί των παγίων δαπανών.

Εκεί κατά τα φαινόμενα στην συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να ανοίξει η δυνατότητα συμμετοχής και των επιχειρήσεων που απασχολούν έως έναν αριθμό εποχικού προσωπικού (γύρω στους 2 με 3), οι οποίες έως τώρα αποκλείονταν από το πρόγραμμα.

Εμπόριο

Στο μεταξύ καταγράφεται έντονη πίεση να ανοίξει κι άλλο στοχευμένο πρόγραμμα για το εμπόριο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανάλογο με αυτό της εστίασης και του τουρισμού που έχει εξαγγελθεί. Άλλωστε το εμπόριο όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης καταγράφει από πέρυσι απώλειες 10 δισ. ευρώ όταν όπως έχει σημειώσει «η εστίαση μαζί με τα καταλύματα έχασαν 7 δισ. και άλλα τόσα απώλεσε η βιομηχανία». Σύμφωνα με τους αριθμούς, οι απώλειες του μόνο του λιανικού εμπορίου έφτασαν στα 4,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα, επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο τρίμηνο βρήκε τις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου να έχουν χάσει περί τα 3,1 δισ ευρώ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα επιχειρήσεις του αθλητισμού και του πολιτισμού όπως γυμναστήρα και παιδότοποι αναμένουν τις αποφάσεις της πολιτείας. Πάντως την ερχόμενη εβδομάδα, την τελευταία του μήνα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις ώστε να ισχύσουν τα μέτρα τον Ιούνιο.

Επίσης στις 31 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση για την ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ. Η δράση, στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα