ΤΑΙΠΕΔ: Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εννέα επενδυτικά σχήματα για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

ΤΑΙΠΕΔ: Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εννέα επενδυτικά σχήματα για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Σημαντικό ενδιαφέρον πρόεκυψε τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωετερικό για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.».

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτερας ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.», με δυνατότητα απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ Α.Ε., του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

  1. C.G. GAS LIMITED

  2. MET HOLDING AG

  3. POWER GLOBE LLC

  4. SHELL GAS B.V.

  5. VITOL HOLDING B.V.

  6. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.

  7. Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.

  8. Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε.

  9. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα