Πόσα χρωστάμε σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία;

Πόσα χρωστάμε σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία;
Στιγμιότυπο από Εφορία Eurokinissi

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Απριλίου του 2021, προς την εφορία διαμορφώθηκε στα 109,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα καταγράφει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σε σχέση με τις οφειλές των φορολογουμένων στην εφορία. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεσή του για το πρώτο τρίμηνο του 2021 όπου αναλύει τα σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, σημειώνει ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία αυξάνονται διαρκώς, έστω κι αν βέβαια με βάση και τα όσα έχει καταγράψει η ΑΑΔΕ τα ποσοστά εισπραξιμότητας των φόρων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα

Ειδικά οι μεγαλο – οφειλέτες είναι εκείνοι που χρωστούν το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού των χρεών. Δηλαδή από το ποσό των 109 δις ευρώ, που είναι το σύνολο των οφειλών, τα 87,3 δισεκ. αφορούν μόλις 8.517 φορολογούμενους!

Αναλυτικότερα με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή:

– Από τους 3.937.848 οφειλέτες της εφορίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι 853.435 χρωστούν ποσά μέχρι 50 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί δηλαδή  αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των οφειλετών της εφορίας. Εκ των μικροοφειλετών αυτών μάλιστα, οι  349.877 χρωστούν λιγότερο από 1 ευρώ. Πάντως ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 10 ευρώ εμφανίζεται μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 86.076 οφειλέτες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διαγραφή, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, οφειλών από την ΑΑΔΕ σε οφειλέτες με χρέη ύψους έως και 10 ευρώ. Ουσιαστικά, λοιπόν, 1 στους 4 οφειλέτες της εφορίας χρωστά κάτω από 50 ευρώ ενώ ο 1 στους 10 οφείλει κάτω από 1 ευρώ!

– Αντίθετα, στις λοιπές κατηγορίες οφειλής διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών, όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Ειδικότερα στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 32,2% των οφειλετών, εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 48.799 οφειλέτες), η οποία συνοδεύεται από αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 7 εκατ. ευρώ. 

– Παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,5 δις ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

  – Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 1,8 δις ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2021 τα 63,4 δις ευρώ. – Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.195, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 160 νομικά πρόσωπα. – Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος 1ου τετραμηνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση κατά 20.637 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να διαμορφώνεται στους 3.937.848 οφειλέτες. – Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Απριλίου του 2021, διαμορφώθηκε στα 109,1 δις ευρώ, αυξημένο κατά 3,4 δις ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020. Η αύξηση αυτή αναλύεται (α) στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενου διαστήματος ύψους 1,2 δις ευρώ που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, (β) στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,6 δις ευρώ που δημιουργήθηκαν και (γ) στις εισπράξεις και διαγραφές 5,4 δις ευρώ.

Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς την Εφορία

Εύρος

οφειλής

(ευρώ)

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών 1ο τετράμηνο 2020 

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών 1ο τετράμηνο 2021

Μεταβολή πλήθους οφειλετών

<50

931.837

853.435

-78.402

50-500

1.218.394

1.267.193

48.799

500-10.000

1.462.676

1.499.793

37.117

10.000-100.000

259.236

270.245

11.009

100.000-1.000.000

36.787

38.665

1.878

>1.000.000

8.281

8.517

236

Σύνολο

3.917.211

3.937.848

20.637

Πηγή: ΑΑΔΕΚατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, σε εκατ. ευρώ

Εύρος

οφειλής

(ευρώ)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

1ο τετράμηνο 2020 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

1ο τετράμηνο 2021

Μεταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

<50

9,6

9,7

0,1

50-500

268,6

275,6

7,0

500-10.000

3.497,1

3.599,2

102,1

10.000-100.000

7.182,8

7.518,0

335,1

100.000-1.000.000

9.970,4

10.424,4

454,0

>1.000.000

84.725,7

87.259,0

2.533,3

Σύνολο

105.654,3

109.085,9

3.431,6

Πηγή: ΑΑΔΕ

  

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων

– Όπως αναφέρει επίσης το Γραφείο Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 1 η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Έτους 2021 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 διαμορφώθηκε στα 37,8 δις ευρώ , δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 359,7 εκατ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 125,5 εκατ. ευρώ.

– Η αύξηση των συνολικών οφειλών προέρχεται από τις νέες εντάξεις οφειλετών (18.952 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 62,4 εκατ. ευρώ), καθώς και από τη δημιουργία νέων οφειλών και την αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 38.442, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 σε 1.979.198 μητρώα. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των μητρώων (κατά 43.849) προέρχεται από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, ενώ αύξηση κατά 21.716 παρουσιάζει ο αριθμός των μητρώων που αφορά σε οφειλές μέχρι 50 ευρώ.

Επιπλέον αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 1,4 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται σε αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 1,5 δις ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 88,7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση κύριων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κατά 284,6 εκατ. ευρώ).

– Παράλληλα μείωση σημειώθηκε και στις κύριες οφειλές που ανήκουν στην κατηγορία μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, στην οποία καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος (58%) των μητρώων (μείωση κατά 234,4 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 100.000 και 1.000.000 ευρώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση του ύψους των κύριων οφειλών (κατά 270,4 εκατ. ευρώ).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα