Τράπεζες: Κεφαλαιακή ενίσχυση 1 δισ. με την βοήθεια του Δημοσίου

Τράπεζες: Κεφαλαιακή ενίσχυση 1 δισ. με την βοήθεια του Δημοσίου
Κόσμος έξω από τράπεζα Eurokinissi

Μέσω ανταλλαγής κρατικών ομολόγων με το ελληνικό δημόσιο οι συστιμικές τράπεζες ενισχύουν τα κεφάλαια τους με 1 δισ. ευρώ. Γιατί είναι επωφελής η ανταλλαγή ομολόγων και οι κινήσεις της κάθε τράπεζας

Κεφαλαιακό μαξιλάρι της τάξης του 1 δις. ευρώ δημιουργούν οι ελληνικές τράπεζες μέσω των ανταλλαγών κρατικών ομολόγων με το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν με μικρότερο κόστος τις ζημιές από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων και ως εκ τούτου να επιταχύνουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους.

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές για το 2021 και η Ελλάδα άντλησε το ποσό των 2 δισ. ευρώ με επανέκδοση 30ετούς ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε συναλλαγές με δύο βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς ομολόγων, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ο δανεισμός προήλθε από την Εθνική Τράπεζα, καθώς το Δημόσιο έλαβε από την τράπεζα 3,577 δισ. ευρώ ως τίμημα για τη διάθεση 30ετών ομολόγων, ενώ επαναγόρασε άλλους τίτλους έναντι συνολικού ποσού 1,48 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε 30ετή ομόλογα αξίας 3,55 δισ. ευρώ και πούλησε άλλους τίτλους αξίας 3,57 δισ. ευρώ. Το κεφαλαιακό κέρδος για την τράπεζα ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Με την ανταλλαγή η τράπεζα αξιοποιεί την ευνοϊκή συγκυρία που επικρατεί στην αγορά, ενδυναμώνοντας τον ισολογισμό της εν όψει της τιτλοποίησης των 13 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων που δρομολογεί για το 2021. Οι κεφαλαιακοί της δείκτες θα ενισχυθούν κατά περίπου 40 μ.β.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε πως η τότε τρέχουσα υπεραξία του παραπάνω χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μέρος της παραπάνω υπεραξίας εγγράφηκε με την ανταλλαγή.

Η ημέρα του διακανονισμού της χθεσινής συναλλαγής είναι η 20ή Ιανουαρίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Το κόστος δανεισμού για το Δημόσιο, δηλαδή η απόδοση κατά τη διάθεση των 30ετών ομολόγων, είναι περίπου 1,50%, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Τι είναι τα swaps ομολόγων

Όπως εξηγεί στο news247.gr επικεφαλής dealing room συστιμικής τράπεζας «αυτές οι ανταλλαγές ομολόγων στηρίζονται σε μια απλή ιδέα, που είναι αμοιβαία επωφελής για τις τράπεζες και το Δημόσιο: οι τράπεζες επιστρέφουν στο Δημόσιο τίτλους που θα έληγαν μέσα στην τρέχουσα δεκαετία και παίρνουν ομόλογα που θα λήξουν μετά από 30 χρόνια. Βραχυπρόθεσμα, οι τράπεζες εγγράφουν κεφαλαιακό κέρδος, γιατί η αξία στον παρόντα χρόνο των τίτλων που λαμβάνουν είναι μεγαλύτερη από την αξία των τίτλων που ανταλλάσσουν.

Μακροπρόθεσμα, το Δημόσιο είναι κερδισμένο από την επιμήκυνση του χρέους, καθώς πληρώνει τις τράπεζες για να μεταθέσει πολύ αργότερα σημαντικές πληρωμές χρέους.

Σημειώνεται ότι εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, οι άλλες τρεις συστιμικές τράπεζες Εθνική, Αlpha Bank και Εurobank έχουν ήδη ανακοινώσει ότι μέσω αυτής της ιδιότυπης συναλλαγής αποκομίζουν αθροιστικά περίπου 825 εκατ. ευρω.

Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η ανταλλαγή αυτή αποτελεί «win – win game» καθώς όλοι κερδίζουν απ΄ αυτή, παρόλο που όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ «από τις διατάξεις αυτές προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προυπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, εν προκειμένο δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.»

Στον δρόμο που χάραξε η Εθνική Τράπεζα

Οι πιο πρόσφατες ανταλλαγές ομολόγων ήταν αυτές της Eurobank και της Αlpha οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Όμως η ιστορία άρχισε πολύ πιο πριν από την Εθνική Τράπεζα. Το Φεβρουάριο του 2019 με απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη το Δημόσιο προχώρησε στην «ακύρωση» του swap (το περίφημο Titlos) της Goldman Sachs που διακρατούσε η εθνική Τράπεζα, δίνοντας σε αντάλλαγμα στην Τράπεζα τρία ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δις. ευρω. Ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών. Από την συναλλαγή αναγνωρίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019 κέρδος 46 εκατ. Ευρώ.

Μετά από ένα περίπου χρόνο στις αρχές του 2020 ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας προχώρησε στην ανταλλαγή των τριών αυτών ομολόγων με ένα νέο 50ετούς διάρκειας ίσης ονομαστικής αξίας.

Από την συναλλαγή αυτή η Εθνική απεκόμισε κέρδος περίπου 500 εκατ. ευρω. Ενώ πριν από μερικές ημέρες το Δημόσιο επαναγόρασε 600 εκατ. ευρω από το 30ετές ομόλογο, ανταλλάσσοντας το με ομόλογα αναφοράς 700 εκατ. ευρω και μετρητά 87 εκατ. ευρω.

Ακολούθησαν η Alpha Bank …

Η Αlpha Bank όπως εκτιμούν οι αναλυτές βγαίνει μακροπρόθεσμα η περισσότερο κερδισμένη από τις ανταλλαγές αυτές ενώ το άμεσο κεφαλαικό της κέρδος ανήλθε στα 170 εκατ. ευρω. Η Τράπεζα παραχώρησε στο Δημόσιο ομόλογα αναφοράς ονομαστικής αξίας 1,67 δισ. ευρω και πήρε ως αντάλλαγμα 30ετή ομόλογα (λήξεως 2050) αξίας 1,1 δισ. ευρω συν 468 εκατ. ευρω ρευστό. Το μακροπρόθεσμο όφελος για την Τράπεζα συνδέεται με το σχετκά υψηλότερο επιτόκιο (3,25%) των 30ετων ομολόγων σε σύγκριση με εκείνο των ομολόγων αναφοράς (περίπου στο 1,1%).

… και η Εurobank

To κεφαλαιακό κέρδος για την ανταλλαγή των ομολόγων που ανακοίνωσε η Τράπεζα στις 18 Δεκεμβρίου ανέρχεται στα 155 εκατ. ευρω. Η Τράπεζα αντάλλαξε ομόλογα ονομαστικής αξίας 1,2 δις,. ευρω με 30ετή επίσης. Παράλληλα με την κίνηση αυτή η Τράπεζα προσέθεσε 40 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της.

Το όφελος του Δημοσίου

Από τις συνδυασμένες ανταλλαγές των ομολόγων με Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank κερδισμένο φαίνεται να βγαίνει και το Δημόσιο. Και τούτο διότι από τα ομόλογα που πήρε από την Alpha (το 1,678 δις. ευρω) τα 970 εκατ. ευρώ τα διέθεσε στο Κοινό Κεφάλαιο (πρόκειται για τον επενδυτικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), έναντι 1,13 δις. ευρω. Τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ όπως αναφέραμε παραπάνω τα αντάλλαξε με την Εθνική Τράπεζα λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα εκτός των 600 εκατ. ευρω σε 30ετη ομόλογα και 87 εκατ. ευρω σε ρευστό. Επομένως αθροιστικά αν υπολογιστούν και το ρευστό που έλαβε από την Alpha, το Δημόσιο εμφανίζεται να βάζει στα Ταμεία του σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία περίπου 747 εκατ. ευρω.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα