Τράπεζες: Νέα προϊόντα χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων

Τράπεζες: Νέα προϊόντα χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων
Κόσμος έξω από τράπεζα Eurokinissi

Ενημέρωση των πελατών τους για την διάθεση χαμηλότοκων δανείων έως 150.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις μέσω προγραμμάτων εγγυοδοσίας έχουν ξεκινήσει οι τράπεζες.

Μια νέα στρατηγική χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας με έμφαση στη χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σχεδιάζουν να υλοποιήσουν τους επόμενες μήνες οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή των τραπεζών είναι τα διαθέσιμα προγράμματα εγγυοδοσίας που υπάρχουν τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους και ήδη οι αρμόδιες διευθύνσεις έχουν ξεκινήσει τις ενημερώσεις πελατών που έμειναν εκτός του πρώτου γύρου χρηματοδοτήσεων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Στα τραπεζικά επιτελεία αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πληθώρα βιώσιμων επιχειρήσεων που πλήττονται σοβαρά από τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα, και η επανεκκίνηση της λειτουργίας τους σε συνθήκες κανονικότητας που αναμένεται προς το τέλος της άνοιξης, προϋποθέτει επαρκή επίπεδα κεφαλαίου κίνησης.

Εξαιρετικά σημαντικό στην παρούσα συγκυρία είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μέσω τραπεζικού δανεισμού μικρότερου μεγέθους πελάτες και με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, καθώς θα αναλάβουν μικρότερο ρίσκο λόγω της ευρείας χρήσης προγραμμάτων εγγυήσεων.

Σε αυτή τους την προσπάθεια θα χρησιμοποιήσουν τα Προγράμματα Εγγυοδοσίας Covid-19 και τα προγράμματα Cosme.

Χρηματοδότηση 8000 επιχειρήσεων με λιγότερους από 10 εργαζόμενους

Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Covid 19, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 220 εκατ. ευρώ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 άτομα και πραγματοποίησαν το 2019 κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η υποστήριξη 8.000 επιχειρήσεων με δάνεια που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ. Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περάσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση από την τράπεζα στην οποία απευθύνονται, να μην έχουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών σε τραπεζικές οφειλές και να μην έχουν ενταχθεί στον Α και Β Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Τα πιστωτικά ιδρύματα, μάλιστα, όπως προβλέπει η σχετική πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος έως τις 22 Φεβρουαρίου. Το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο, που ουσιαστικά αποτελεί επέκταση των δυο προηγούμενων κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid l 9, συστάθηκε με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι ανάγκες των οποίων είναι ούτως ή άλλως αυξημένες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία της αγοράς.

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% επί του ποσό της χρηματοδότησης. Το ποσό του δανείου μπορεί να φτάσει έως το 25% του συνολικού κύκλου εργαστών της επιχείρησης, με μέγιστο ποσό τις 50.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνονται υπ όψιν οι ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος για τους 18 μήνες μετά τη δανειοδότηση. Η διάρκεια εξόφλησης μπορεί να φτάνει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και τα επιτόκια αναμένεται να διαμορφωθούν σε μονοψήφια επίπεδα.

Δάνεια έως 150.000 ευρώ για επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ.

Παράλληλα οι τράπεζες διαθέτουν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού εργαλείου COSME του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο παρέχει εγγυήσεις για το 50% κάθε δανείου. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει δανειοδοτικά προϊόντα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ. Το ύψος των δανείων μπορεί να φτάσει έως τις 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ τα επιτόκια κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα οι ίδιοι οι δανειολήπτες να παράσχουν εξασφαλίσεις για να μειώσουν περισσότερο το κόστος της χρηματοδότησης.

Οι μορφές χορήγησης που προσφέρονται μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

1. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την απόκτηση ή δημιουργία πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

2. Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης.

Τα δάνεια είναι είτε τοκοχρεολυτικά είτε ανοιχτά (ανακυκλούμενα). Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και των δύο τρόπων αποπληρωμής. Δηλαδή για ένα διάστημα το δάνειο να εξοφλείται με τοκοχρεολυτικές δόσεις και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε αλληλόχρεο λογαριασμό με δυνατότητα επαναχρηστμοποίησης του κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί.

Tα προϊόντα ανά τράπεζα

Alpha Bank

Προσφέρει το Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα “COSME Loan Guarantee Facility” (LGF).

Η χρηματοδότηση φτάνει έως τις 150.000 ευρώ και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο ίσο με το Euribor 3M πλέον περιθωρίου από 0% έως 6%.

Οι μορφές χορήγησης που προσφέρονται είναι οι εξής:

– Mακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την απόκτηση ή/και δημιουργία πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Διάρκεια από 12 έως 120 μήνες

– Mεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Διάρκεια από 12 έως 72 μήνες

– Bραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης

Ανακυκλούμενο κεφάλαιο κίνησης (αλληλόχρεος λογαριασμός), με μέγιστη συνολική διάρκεια 5 ετών

Eurobank

Προσφέρει το προϊόν COSME -ETaE που αφορά τοκοχρεολυτικό δάνειο με σκοπό τα εξής: κεφάλαιο κίνησης, επαγγελματική στέγη ή εξοπλισμός.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, ίσο με το euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 6,5% και μπορεί να μειωθεί από τις εγγυήσεις που προσφέρετε (προσημείωση, καταθέσεις κ.λπ.).

Επίσης πάντα συνεκτιμάται τη συνολική συνεργασία που έχει αναπτύξει η επιχείρησή με την Eurobank.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 35.000 έως 150.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού- επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1 – 10 χρόνια.

Εθνική Τράπεζα

Μέσω του προγράμματος «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» η τράπεζα προσφέρει δάνεια που χορηγούνται για τους εξής σκοπούς:

α) επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια

β) κεφάλαιο κίνησης

Το ποσό του δανείου κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Προσφέρονται τα ακόλουθα είδη χρηματοδότησης:

α) Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο), κατ’ ελάχιστον ετήσιας ανανέωσης και μέγιστης 5 ετών

β) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, κατ’ ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 5 ετών. – Περίοδος χάριτος: 6 μήνες

γ) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, κατ’ ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 10 ετών – Περίοδος χάριτος: 12 μήνες.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο ίσο με το Euribor 6M πλέον περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και του ύψους των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

Η αποπληρωμή γίνεται με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.

Τράπεζα Πειραιώς

– COSME Covid Κεφάλαιο Κίνησης Τοκοχρεωλυτικό

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 7.000 έως 150.000 ευρώ και η διάρκεια εξόδφλησης από 1 έως 8 έτη

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς ή τo Euribor 1Μ/3M.

Η αποπληρωμή γίνεται με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ενώ μπορούν να γίνουν ρφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις.

– COSME Covid Ανοιχτό

Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 7.000 έως 150.000 ευρώ και καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης.

Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Η διάρκεια χορήγησης φτάνει έως 10 έτη. Τα πρώτα 5 έτη ισχύει ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση και τα επόμενα 5 έτη τοκοχρεολυτικό Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς ή τo Euribor 1Μ/3M. Η αποπληρωμή γίνεται τα πρώτα 5 έτη με την καταβολή μόνο τόκων και καταβολή κεφαλαίου όποτε επιθυμείτε.

Εναλλακτικά πληρώνετε ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου

Τα επόμενα 5 έτη το δάνειο εξοφλείται με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα