ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πέντε ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως

Πέντε ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως

Οι Μετρήσεις Αναφορών (Citation Metrics) αναγνωρίζονται ευρέως ως σημαντικοί δείκτες αναγνώρισης του αντίκτυπου της ερευνητικής εργασίας που διεξάγεται από ακαδημαϊκούς. Με απλά λόγια, αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο μια ερευνητική εργασία ή ένα ακαδημαϊκό κείμενο ενός ακαδημαϊκού αναφέρεται σε άλλα έργα ακαδημαϊκής εργασίας.