Κίνδυνος αύξησης του λαθρεμπορίου ναυτιλιακού καυσίμου

Οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, Αρχείο
Οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, Αρχείο EUROKINISSI

«Παράθυρο» αφήνει η νέα Διάταξη ώστε τα πλωτά εφοδιαστικά (μπάριζες) μέσα, να χρησιμοποιούνται ως φορολογικές αποθήκες.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η αγορά καυσίμων στη χώρα μας. Με βάση πληροφορίες που έχει, προωθείται νομοθετική διάταξη η οποία θα επιτρέψει στα πλωτά εφοδιαστικά - μπάριζες- μέσα να χρησιμοποιούνται ως φορολογικές αποθήκες καυσίμων, δηλαδή να φορτώνουν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους και να παραμένουν αγκυροβολημένα στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων όπου δραστηριοποιούνται (κυρίως στον Πειραιά), χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες παραγγελίες πώλησης προς εξυπηρέτηση και χωρίς δυνατότητα διαρκούς και αποτελεσματικής επιτήρησης.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, θα δυσχερανθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ελέγχουν τη διάθεση του ναυτιλιακού καυσίμου, αυξάνοντας συνεπώς τον κίνδυνο λαθρεμπορίας. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των πλωτών εφοδιαστικών μέσων ως ειδικών φορολογικών αποθηκών καυσίμων είχε επιτραπεί κατά το παρελθόν, όμως η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε πολύ γρήγορα με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας Αρ. Πρωτ. Φ639/447/ 14.08.2002, ακριβώς για να εμποδίσει τις πρακτικές λαθρεμπορίου. Μάλιστα, οι παράγοντες της αγοράς αναρωτιόνται τι άλλαξε και ποια σκοπιμότητα ή ανάγκη θα εξυπηρετήσει η παροχή της δυνατότητας χρήσης πλωτών εφοδιαστικών ως φορολογικών αποθηκών καυσίμων.

Η αγορά καυσίμων, θεωρεί ότι η μη αυστηρή και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας εισροών- εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους ως φορολογικών αποθηκών, θα συμβάλλει στην άνθηση του λαθρεμπορίου, για την οποία οι υψηλές τιμές των καυσίμων της εγχώριας αγοράς (λόγω του υψηλού ΕΦΚ και ΦΠΑ 24%) δίνουν προφανές κίνητρο.

Επιπροσθέτως, δεν έχουν περάσει παρά 13 μήνες από τότε που η χώρα μας βίωσε μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές με τη βύθιση του εφοδιαστικού μέσου Αγία Ζώνη εντός του Σαρωνικού, από το οποίο υπήρξε σημαντική διαρροή ναυτιλιακού καυσίμου. Στο ενδεχόμενο που θα επιτραπεί στα πλωτά μέσα να λειτουργήσουν ως φορολογικές αποθήκες, θα αγκυροβολούν, παρατεταμένα, στο Σαρωνικό ή/και άλλες περιοχές της χώρας, αναμένοντας τις παραγγελίες προς διάθεση του προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πλωτών μέσων είναι μεγάλης ηλικίας, ο κίνδυνος να βιώσουμε εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μια νέα περιβαλλοντική καταστροφή δεν απέχει πολύ.

SHARE:

24Media Network