Νέες σχολές και τμήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Όλο το νομοσχέδιο

Εικόνα από την είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το υπουργείο Παιδείας
Εικόνα από την είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το υπουργείο Παιδείας

Ποια τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα (πρώην τμήματα ΤΕΙ) στο νεοσύστατο Ίδρυμα και πότε κάνει το «ντεμπούτο» του στα μηχανογραφικά δελτία. Αναλυτικά, οι εξίσου νέες πανεπιστημιακές Σχολές που ιδρύονται και όλες οι αλλαγές

«Ντεμπούτο» στα μηχανογραφικά δελτία όλων των υποψηφίων σε δύο φάσεις (2019-20 και 2020-21) θα κάνει το νέο Ανώτατο πανεπιστημιακό Ίδρυμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου. Το νομοσχέδιο μάλιστα βρίσκεται ήδη από σήμερα Πέμπτη έως και την Δευτέρα 14 Μαΐου σε διαβούλευση, οπότε και η εκπαιδευτική, επιστημονική, αλλά και φοιτητική κοινότητα μπορεί να καταθέσει σχόλια, παρατηρήσεις και ενστάσεις.

Συγκεκριμένα, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, με έδρα την Άρτα απορροφάται από την 1η-10-2018, από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ όλα τα τμήματα που λειτουργούσαν ως ΤΕΙ σε Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, αναμένεται να στεγάσουν πλέον στις εγκαταστάσεις τους τα νεοσύστατα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές.

ADVERTISING

Στις καινοτομίες που εισάγει το σχέδιο νόμου εντάσσεται η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την 1η-10-2018 της Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την πόλη της Άρτας, η Σχολή Γεωπονίας με έδρα την πόλη της Άρτας και η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων (η ακαδημαϊκή λειτουργία των σχολών αυτών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020).

Την ίδια στιγμή, αναβαθμίζονται τα πτυχία του τμήματος Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού, αλλά και το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς τα δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατοχυρώνουν την ισοτιμία πτυχίων με τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές, ενώ η πενταετής φοίτηση συνεπάγεται και την ενσωμάτωση master για τους νέους αποφοίτους. Στις υπόλοιπες σχολές, η φοίτηση διαρκεί κανονικά οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Την ίδια στιγμή, για παλιότερους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι:

«Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1η-10-2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές.

Οι φοιτητές των προηγούμενων ετών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι., και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται».

Ταυτόχρονα, ιδρύεται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητικό κέντρο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Ηπείρου».

Όλα τα νέα τμήματα (του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου):

α) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας),

β) Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας),

γ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών),

δ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Πρέβεζα (εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών),

ε) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, με έδρα την Άρτα (εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών),

στ) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την Άρτα (εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών),

ζ) Τμήμα Γεωπονίας, με έδρα την Άρτα (εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας), καθώς επίσης και

η) Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών).

Η λειτουργία των Τμημάτων αυτών θα αρχίσει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Νέες σχολές και τμήματα το 2020-21:

Εξ' άλλου, σε δεύτερη φάση (με ίδρυση το νωρίτερο την 1η Οκτωβρίου 2019 και η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας το νωρίτερο το ακαδημαϊκό έτος 2020-21), θα ιδρυθούν τέσσερα επιπλέον νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την Άρτα (εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας),

β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή),

γ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής, με έδρα τα Ιωάννινα (εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής),

δ) Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα (εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών).

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων θα διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Page: /
SHARE:

24Media Network