Κοινωνικό μέρισμα 2018: Απαντήσεις για τα προβλήματα με τον IBAN και τη μόνιμη κατοικία

Πλήθος - Φωτό αρχείου
Πλήθος - Φωτό αρχείου MOTIONTEAM

Το υπουργείο Οικονομικών απαντά στα προβλήματα σχετικά με τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού και της μη πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα.

Απαντήσεις στα προβλήματα με την δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού αλλά και της μη πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα που εμφανίστηκαν με μεγάλη συχνότητα στην αιτήσεις για το κοιννωικό μέρισμα δίνει το υπουργείο οικονομικών.

Την Παρασκευή έγινε η πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος 2018 σε 1.463.524 δικαιούχους-νοικοκυριά (που αντιστοιχούν σε 3.617.131 ωφελούμενους) συνολικού ύψους 676.199.675 ευρώ Όσοι πολίτες είχαν εγκεκριμένη αίτηση κοινωνικού μερίσματος και δεν πληρώθηκαν είχαν πρόβλημα είτε με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε (IBAN) είτε με την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα

Στην πρώτη περίπτωση, αν δηλαδή δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε στην εφαρμογή να ανήκει στον δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ΑΦΜ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων δεν έχουν απορριφθεί και παραμένουν.

εγκεκριμένες για την επόμενη πληρωμή. Οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί για το πρόβλημα με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, εφόσον το είχαν συμπληρώσει στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της αίτησης.

Πιστώσεις σε δηλωθέντες στην εφαρμογή λογαριασμούς ΙΒΑΝ για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει από την τράπεζα ταυτοποίηση του ΑΦΜ του δικαιούχου του Κοινωνικού Μερίσματος δεν θα πραγματοποιηθούν.

Προς το σκοπό καταβολής του κοινωνικού μερίσματος, καλούνται οι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μερίσματος αλλά δεν πληρώθηκαν:

(α) να ακυρώσουν την αίτησή τους και να προβούν σε «Επαναξιολόγηση». Στη νέα αίτηση πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι

ή / και

(β) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του ΑΦΜ τους στην τράπεζα συνεργασίας τους προσκομίζοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Μπορείτε να βρείτε σχετικό ενημερωτικό έντυπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τα στοιχεία ταυτοποίησης που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τα έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Όταν δεν πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία

Στις περιπτώσεις που δεν πιστοποιείται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων το πρόβλημα βρίσκεται στην αλλαγή οικογενειακής κατάστασης κατά τον τυπικό έλεγχο για την τελευταία πενταετία Αν δηλαδή ο αιτών υπήρξε σύζυγος , εξαρτώμενο πρόσωπο ή φιλοξενούμενος σε δήλωση άλλου υπόχρεου αρκεί να είχε δηλωθεί σωστά ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του αιτούντος. Οι περισσότερες αιτήσεις όσων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία απορρίφθηκαν αμέσως. Για μία μικρή μερίδα οι αιτήσεις απορρίφθηκαν κατόπιν περαιτέρω ελέγχων και οι αιτούντες έλαβαν ενημέρωση με γραπτό μήνυμα ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον είχε δηλωθεί κατά τη διάρκεια της αίτησης.

Το ΥΠΟΙΚ έδωσε άλλη μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα μέχρι και την Παρασκευή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κοινωνικό Μέρισμα
SHARE:

24Media Network