Στα 22,46 δισ. τα διαθέσιμα του δημοσίου το Α' τρίμηνο του 2019 - Οριακή μείωση του δημοσίου χρέους

To κτήριο του Yπουργείου Οικονομικών
To κτήριο του Yπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI

Το ποσοστό των ομολόγων σε σταθερό επιτόκιο αυξήθηκε από 89,2% στο τέλος του 2018 στα 90,2% το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκαν στο 9,2% από 10,8% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.

Στα 22,46 δισ. έφτασαν τα διαθέσιμα του δημοσίου στο τέλος του πρώτου τριμήνου συμπεριλαμβανομένων, ενώ μαζί με τα repo των διαθεσίμων του δημοσίου (19,47 δισ.) φτάνουν τα 42 δισ. ευρώ.

Το χρέος της κεντρικής διοίκησης μειώθηκε οριακά κατά 1,25 δισ. ευρώ στα 357,7 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Μαρτίου από 358,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Το ποσοστό των ομολόγων σε σταθερό επιτόκιο αυξήθηκε από 89,2% στο τέλος του 2018 στα 90,2% το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκαν στο 9,2% από 10,8% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.

Αντιστοίχως το ποσοστό των βραχυπρόθεσμών τίτλων μειώθηκε από στο 13% (46.345,99 εκατ. ευρώ) από 14,03% (51.549,21 εκατ. ευρώ) που ήταν στο τέλος του 2018. Αντίθετα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε ως ποσοστό στο 77,2% ( 276.211,50 εκατ. ευρώ) από 76,66% (275.175,15 εκατ. ευρώ ) που ήταν στο τέλος του 2018.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους να φτάσει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του χρόνου στα 18,1 χρόνια ενώ μετά και την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους έφτασε στα 21,2 χρόνια.

Τέλος το σύνολο των εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων αυξήθηκε οριακά στο τέλος του πρώτου τριμήνου του χρόνου στα 10,52 δισ. ευρώ από 10,45 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018

Τα στοιχεία του 2018

Στο μεταξύ στο ετήσιο δελτίο διαχείρισης του χρέους για το 2018 ο ΟΔΔΗΧ σημειώνει οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2018 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσό των 10.310 εκατ. ευρώ και καλύφθηκαν:

  • Από δανεισμό ύψους 34.640 εκατ. ευρώ

  • Από έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) 752 εκατ. ευρώ

  • Από έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 789 εκατ. ευρώ

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 26.819 εκατ. ευρώ έναντι 948 εκατ. ευρώ που ήταν το τέλος του 2017, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25.871 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι εκδόσεις χρέους 34.640 εκατ. ευρώ αποτελούνται από:

  • Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του ESM εντός του έτους ανήλθαν σε 21.700 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό κόστος 1,43%.

  • Έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξεως 15-2-2025 και απόδοσης 3,50% με τιμή έκδοσης 99,236%, άρα ταμειακή εισροή 2.977 εκατ.

  • Από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 36 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 1,771%.

  • Από καθαρές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 337 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας το stock των εντόκων γραμματίων το τέλος του 2018 στα 15,280 εκατ. ευρώ. Οι μικτές εκδόσεις εντόκων γραμματίων 13 και 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων για το 2018 ανήλθαν σε 35,005 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού 0,93% ενώ οι λήξεις εντόκων εντός του έτους ήταν 34,669 εκατ. ευρώ.

Τέλος στο ετήσιο δελτίο διαχείρισης του χρέους επισημαίνεται ότι μέσα στο 2018 το ελληνικό δημόσιο αξιοποίηση το 75% των τραπεζικών διαθεσίμων των δημοσίων οργανισμών αυξάνοντας τον δανεισμό μέσω Repo κατά 9,6 δισ. ευρώ από τα 15 δις στα μέσα του 2018 στα 24.47 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Ωστόσο το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα εσωτερικά δάνεια περιορίστηκαν κατά περίπου 5 δισ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Χρέος
SHARE:

24Media Network