ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβήτης

Αναχαιτίζουμε την εμφάνιση του διαβήτη υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Ο διαβήτης αφορά σε όλες τις οικογένειες και επομένως η καλή γνώση των συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη του. Το 80% των περιπτώσεων διαβήτη τύπου 2 μπορεί να προληφθεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.