ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η νοτιοδυτική γωνία της ζωφόρου του Παρθενώνα, από την οποία ξεκινούν τα δύο σκέλη της πομπής των Παναθηναίων

Δείτε ολόκληρη τη ζωφόρο του Παρθενώνα - 380 ανθρώπινες μορφές στα γενέθλια της θεάς Αθηνάς

Η εξαιρετική αυτή εφαρμογή συγκεντρώνει φωτογραφίες και περιγραφές όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου που βρίσκονται στο Μουσείο Ακρόπολης και στο εξωτερικό.